logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Nämnder och förvaltningar


Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska ingå i de olika nämnderna.

Nämnderna består av förtroendevalda som har särskilda ansvarsområden.

Här tolkas de övergripande politiska målen för beslut inom det egna ansvarsområdet.

Nämnderna leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige.


Nämnderna styr också vad de olika förvaltningarna ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom ska de bevaka att målen uppfylls.

Alla nämnder har en förvaltning. Förvaltningarna består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstemän utreder, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.

 

Sidan publicerades: 2019-02-05