logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

SCB:s medborgarundersökning

Vaxholms stad genomför årligen den så kallade medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Invånarna betygssätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Undersökningen genomförs på uppdrag av deltagande kommuner. Under 2018 deltog 111 av Sveriges 290 kommuner. De invånare som blir inbjudna att svara är slumpmässigt utvalda av SCB och får en enkät hemskickad. Undersökningen genomförs varje år i september-oktober. Enkäten kan besvaras via webb eller post.


Vaxholms resultat i undersökningen 2018

Resultaten analyseras med Nöjd-Kund-Index, som består av tre olika delar; Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index, och Nöjd-Inflytande-Index. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.


Vaxholms stad har förbättrat sitt resultat inom alla tre områdena jämfört med 2017. Största förbättringen finns inom området Nöjd Medborgar-Index som mäter hur nöjda invånarna är med kommunens verksamheter.

Resultat SCB medborgarundersökning

Resultat SCB medborgarundersökning

 

Nöjd-Region-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur medborgarna bedömer Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. NRI för Vaxholm blev 68, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som blev 62. I 2017 års undersökning var Vaxholms NRI 65.

Nöjd-Medborgar-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för Vaxholms stad blev 56, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som också var 56. I 2017 års undersökning var Vaxholms NMI 46, vilket innebär en förbättring med tio enheter.

Nöjd-Inflytande-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NMI för Vaxholm stad blev 38, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som blev 42. I 2017 års undersökning var Vaxholms NII 31.

 

Sidan publicerades: 2019-07-08