logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

SCB:s medborgarundersökning

Vaxholms stad genomför årligen den så kallade medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Invånarna betygssätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Undersökningen genomförs på uppdrag av deltagande kommuner. Sedan starten 2005 är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen. De invånare som blir inbjudna att svara är slumpmässigt utvalda av SCB och får en enkät hemskickad. Undersökningen genomförs varje år i september-oktober. Enkäten kan besvaras via webb eller post.

 

Vaxholms resultat i undersökningen 2017

Resultaten analyseras med Nöjd-Kund-Index, som består av tre olika delar; Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index, och Nöjd-Inflytande-Index. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.


Nöjd-Region-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur medborgarna bedömer Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. NRI för Vaxholm blev 65, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner som blev 60. I 2016 års undersökning var Vaxholms NRI 64.


Nöjd-Medborgar-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för Vaxholms stad blev 46, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner som blev 55. I 2016 års undersökning var Vaxholms NMI 47.


Nöjd-Inflytande-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NMI för Vaxholm stad blev 31, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner som blev 40. I 2016 års undersökning var Vaxholms NII 31.

 

Sidan publicerades: 2018-08-27