logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunala bolag och förbund

Vaxholms stad representeras i olika bolag och förbund och tillvaratar där Vaxholms intressen.

Politiker som representerar Vaxholm i olika bolag och förbund finner du i Vaxholms stads förtroendemanna-register.

Vaxholm Smeden 3 AB


I kommunkoncernen ingår förutom Vaxholms stad det helägda aktiebolaget Vaxholm Smeden 3 AB. Det huvudsakliga syftet med bolaget är att hyra ut och förvalta lägenheter genom fastigheten Vaxholm Smeden 3. 


Förutom Vaxholm Smeden 3 AB har staden inflytande i ett antal andra bolag och organisationer.


Norrvatten


Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner, varav Vaxholms stad är en. I dagsläget förses tretton av kommunerna med dricksvatten. Från och med mitten av 2015 levereras dricksvatten även till den fjortonde medlemskommunen.


Storstockholms brandförsvar


Storstockholms brandförsvarsförbund är ett kommunförbund med 10 nordostkommuner. Förbundet ska för medlemmarnas räkning utföra de uppgifter som åligger kommunerna enligt lag inom detta område.


Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB är ett kommunalägt VA-bolag som ägs av sex kommuner - Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Täby och Danderyd. Vaxholms aktieandel är 12,6%.


Vaxholmsvatten AB


Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms kommun. Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1% av bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.


AB Vårljus


AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Företagets verksamheter spänner över institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för flyktingungdomar, stöd- och träningsboende, utredning i institution och öppenvård, skola, psykologverksamhet, jour- och familjehemsverksamhet, behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning. Vaxholms stads andel av bolaget är 0,49%.


SRF


Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inkl. återförsäkring samt har också som syfte att vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar och att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Vaxholms stads andel av bolaget är 1,02%.


Kommuninvest


Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och landsting finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Ägarna består av 274 kommuner och ett antal landsting. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad blev medlem 2009.

 

Sidan publicerades: 2019-10-09