logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Nämnden för teknik, fritid- och kultur (TFK)


Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, trafiksäkerhet, hamnfrågor, allmän platsmark, parker och grönområden samt fritidsfrågor.

Nämnden svarar för den kommunala planeringen vad avser teknisk service och stadens fastigheter. Nämnden har även hand om ärenden som rör kultur, både i samverkan och mellan kulturarrangörer, lokala kulturföreningar och fria utövare.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Bengt Sandell (S), 1:e vice ordförande är Anders Mårtensson (C) och 2:e vice ordförande är Tina Runhem (M).

 

Sidan publicerades: 2020-01-08