logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Sammanträdestider


Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

 Sammanträdestider 2017DAG

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommun-

fullmäktige

MÅN 18.30

 

20

 

 

3 

19


 

 

25

 

 

13


 

18


Kommun-

styrelsen

TOR

17.30


 9

 

23


 8

 

 

14

26

30

 

Kommun-

styrelsens planerings-utskott

ONS

08.30

25


14

19

24

 

 

30

 

18

15 

 

Kommun-

styrelsens arbets-utskott

ONS

10.40

25


8

19

24

 

 

30

 

18


15

 

 

Barn- och utbildnings-nämnden

MÅN

18.00

 

13

20 

24

22

 

 

21

 18


20

11 

Social-

nämnden

TIS

18.00


21

14

18

23

14

 

22

19

 

14


12


Socialt utskott

TIS

16.00

24

21

14

18

22

14

 

22

19

17

14

12

Stads-byggnads-nämnden

ONS 17.30

25 

 22

15

26

 17

21

 

23

20

 18

 15

13

Nämnden för teknik, fritid och kultur

TOR

18.00

 

23

 

20

18

 

 

24

 21


16

14 

Närings-

livsbered-

ningen

TOR 18.00

 

 16

 

 

11

 

 

 

28

 

23

 

Dela sidan