logo

Kontakta oss

Besöksadress

Ullbergs väg 9D
18534 Vaxholm

Telefon

08 541 709 03

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Att leverera till stadsarkivet


Arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv. Det är därför viktigt att informationen bevaras för framtiden och att den finns tillgänglig för allmänheten. Vaxholms stadsarkiv tar emot och förvarar både kommunala och enskilda arkiv

Arkivet utökas ständigt med handlingar från kommunens olika verksamheter. I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall åtar sig också stadsarkivet att förvara enskilda arkiv som bedöms vara lokalhistoriskt intressanta.

Med enskilda arkiv menas arkiv från olika föreningar, företag och privatpersoners arkiv och samlingar. Deponeringen är kostnadsfri.

 

Hur man går till väga för att överlämna handlingar till Vaxholms stadsarkiv kan du läsa om i dokumentet "Villkor för överlämnande", som du hittar i rutan för relaterad information. Här hittar du också leveransreversalen. Föreningar och privatpersoner som vill leverera arkiv till Vaxholms stadsarkiv måste även fylla i en blankett som heter "Överlämnande av handlingar".

 

Ta kontakt med stadsarkivarien via mail eller telefon om du vill leverera handlingar till stadsarkivet.

 

Sidan publicerades: 2019-03-01