logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Köldmedier

Ett krav på återkommande kontroller av kylanläggningar har införts på grund av problemet med ozonlagrets uttunning. Läckage av ozonnedbrytande föreningar från sådana anläggningar ska genom kontrollerna förebyggas och minimeras.

Har du en anläggning/aggre-

gat (kyl, frys, luftkonditione-

ring eller värmepump) som

innehåller 10 kg köldmedium

eller mer, ska du senast den

31 mars varje år rapportera föregående års köldmediekontroll till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Om du inte gör rapporteringen riskerar du att drabbas av miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.


Kravet på återkommande kontroll gäller inte för de aggregat vars köldmediemängd understiger 3 kg. Detta medför att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor inte behöver kontrolleras.

 

Sidan publicerades: 2018-08-01