logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Serveringstillstånd, alkohol

För att få servera alkoholdrycker ska man enligt alkohollagen ha ett serveringstillstånd. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillståndsenhet och beslutande nämnd i ärenden som rör
serveringstillstånd för Vaxholm.

Med servering menas varje form av tillhandahållande av alkoholdrycker mot betalning. Om det ingår alkoholdryck som en del i ett arrangemang för vilket erläggs entré- eller deltagaravgift är det också fråga om servering.

Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt betecknas lättdrycker.

 

Sidan publicerades: 2019-03-06