logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Småbåtshamnar och varv

I småbåtshamnar och i varvsverksamhet används mängder med färger, lösningsmedel, oljor, drivmedel mm som innehåller farliga ämnen och kemikalier. Hantera ditt farliga avfall på rätt sätt.

Egenkontroll

Du som anrvarar för en småbåtshamn eller ett varv bör genomföra egenkontrollen i din verksamhet så att det blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Egenkontrollen behöver anpassas till verksamhetens art, omfattning och möjliga påverkan på människor och/eller miljö. Egenkontrollen kan visa att organisation och rutiner skapar förutsättningar för lagefterlevnad.

 

Exempel på rutiner som ska finnas i din egenkontroll:

 

  • Rutiner för hantering av olika kemiska produkter och farligt avfall.
  • Uppgifter om hur verksamhetens båtupptagningsprocess går till.
  • Hur båtarna rengörs vid upptagning.
  • Hur tvättvatten i samband med avspolning hanteras.

 

Egenkontroll miljöskydd (pdf)PDF

Farligt avfall information (pdf)PDF

Kemikalier (pdf)PDF

 

Båtbottenfärger och båttvättar

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet där de lagras i sediment och påverkar växter och djur runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet. Framförallt i de grunda vikara som också är naturhamnar för fritidsbåtar.

 

Information båtbottenfärg och båtbottentvätt (pdf)PDF

 

Mer information

Östersjöns bräckta vatten har en marin miljö som är mer känslig för störningar än miljöer i söt- och saltvatten. Färger som innehåller koppar, tributyltenn, TBT, och irgarol är därför förbjudna sedan länge i Östersjön. På Kemikalieinspektionens hemsida hittar du bland annat information om vilka färger som är tillåtna.

 

Information om båtbottenfärger, Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Havs- och Vattenmyndigheten har utrett vilken påverkan båtbottentvätt av fritidsbåtar har på miljön. De redovisar sin utredning i en rapport och de har också utarbetat riktlinjer för båtbottentvättning.

 

Riktlinjer för båtbottentvätt, Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var finns båtbottentvättarna, Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan publicerades: 2020-05-12