logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Volontär

Möjlighet att hjälpa en medmänniska.

Volontärarbete

Alla volontäruppdrag ser olika ut beroende på vem du träffar. Du kan besöka någon som känner sig ensam, vara sällskap på en promenad eller läsa för någon som inte ser.

Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som volontär och vilka uppgifter du vill åta dig.

 

Du utför dina uppdrag helt ideellt och kan när som helst välja att bryta ditt volontäruppdrag. Som volontär bidrar du med din tid och ditt engagemang och ställer upp så mycket du själv vill. Du behöver inte vara med i någon förening för att bli volontär.

 

Vid frågor kan du ringa frivilligsamordnaren.


Volontärsverksamheten är ett komplement insatser som utförs av hemtjänst och ersätter inte arbetet som utförs av personal.