logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avlösarservice i hemmet

Avlastning i för anhörig hemmet.

Om du har omfattande omvårdnads-behov och vårdas i hemmet av närstående kan avlösning i hemmet beviljas.

 

Insatsen innebär att personal är hemma hos den enskilde och tillgodoser omvårdnads- eller tillsynsbehovet. Syftet är att ge den som vårdar möjlighet till vila, avkoppling eller tid att uträtta sysslor eller egna aktiviteter.

 

Sidan publicerades: 2018-03-22