logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vilket stöd kan man få?

Du behöver ansöka om du vill ha hjälp.

Det behövs alltid en ansökan innan dina behov kan utredas.


Har du lämnat in en ansökan kommer en handläggare kontakta dig för att utreda v dina behov och önskemål.

 

En biståndshandläggare kan behöva ställa frågor om:

  • dina önskemål
  • din sociala situation
  • ditt boende
  • din egen förmåga
  • ditt hälsotillstånd
  • dina svårigheter i den dagliga livsföringen


När du fått beslut om insats kan du inom hemtjänst välja den utförare du vill anlita.


Är du inte nöjd med beslutet?

Om du inte beviljas det bistånd som du ansökt om har du möjlighet att överklaga. I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

Rättigheter

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, se länk ovan.

 

Sidan publicerades: 2020-02-17