logo

Kontakta oss

Besöksadress

Hamngatan 50

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Anhörigstöd

Stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Av anhörigkonsulenten kan du få råd, stöd och information som kan underlätta din situation som anhörig, vän eller medmänniska.

 

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar.

 

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.


Anhörigutbildning  hösten  2018

Demensteamet erbjuder utbildning för dig Make/maka, sambo, barn, granne eller god vän som vårdar en närstående med en demenssjukdom.


Utbildningen är uppdelad i tre tillfällen och tre teman, då vi eftersträvar kontinutet och stabilitet för samtliga deltagare är det angeläget att du deltar vid samtliga tre kurstillfällen.

Start: Måndag den 10 september

          Måndag den 17 september

          Måndag den 24 september

Tid:    Klockan 17.00-19.00

Plats: Hamngatan 50, Träffpunkt Kanonen

 

Kursledare: Silviasyster   Susanne Linqvist och

                     Anhörigkonsulent  Gunilla Sävenmark

          Välkommen att anmäla dig till Susanne Lindqvist

Telefon:      08 541 709 86

E-post:        susanne.lindqvist@vaxholm.se

 

Sista anmälningsdag  är  den  3  september  2018

 

Välkommen till VÅR-dag fredagen den 5 oktober

Plats: Träffpunkt Kanonen

Tid :   Kl. 13.00-16.00

       Program

  • Annicka H Blommé hälsar välkommen
  • Inte som alla andra...Föreläsning om anhörigskap, högläsning och sång av Thomas Hedmalm och Marianne Flynner
  • Förtäring
  • Information från biståndshandläggare
  • Frågor och avrundning

Anmälan till Anhörigkonsulent Gunilla Sävenmark Tel. 08 522 426 53

mail: gunilla.savenmark@vaxholm.se

 

 

 

Sidan publicerades: 2018-09-03