logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Korttidsboende/Växelboende

Ett boende du tid vistas på under en kortare tid.

Behov av korttidsboende kan uppstå av många olika anledningar:

 

  • omfattande behov av stöd en kortare period som inte kan ges i hemmet
  • avlastning för en anhörig som normalt stödjer och hjälper dig
  • återhämtning efter en sjukhusvistelse

Växelboende

Om ditt eller din anhöriges/närståendes behov är mer stadigvarande kan du ansökan om växelboende. Detta innebär att du växelvis bor några veckor på korttidsboendet och några veckor hemma.

Dela sidan