logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Seniorboende

Seniorbostäder är bostäder avsedda för personer över en viss ålder, där bostäderna är utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet.

I dagsläget kan Vaxholms stad erbjuda totalt 53 hyreslägenheter på Lägerbacken och Västra Ekuddsgatan via seniorbostadskön.


Kraven för att stå i kön är att du ska ha fyllt 65 år och är antingen folkbokförd eller äger fast egendom i Vaxholm.


Du anmäler dig skriftligen till att stå i seniorbostadskön via den särskilda blankett Ansökan om seniorbostadPDF.

Nya riktlinjer från årsskiftet 2017/2018

Vaxholms stad har beslutat om nya riktlinjer för seniorbostadskön som ska göra det lättare att förstå vilka regler som gäller. Samtidigt ska de säkerställa att bostäderna endast erbjuds de som aktivt söker seniorboende. De nya riktlinjerna har bland annat utformats utifrån, hur andra kommuner hanterar sina seniorbostadsköer, och utifrån synpunkter som har kommit in från PRO och SPF i Vaxholm.


För att läsa mer om de nya antagna riktlinjerna av Nämnden för teknik, fritid och kultur 2017-11-16 §54, klicka på länken Riktlinjer för seniorbostadsköPDF under Relaterad information.


Vad innebär de nya riktlinjerna för dig som står i kön?

Den största förändringen är att du som står i seniorbostadskön själv måste aktivera din köplats för att få erbjudanden om lediga bostäder. De nya riktlinjerna gäller från årsskiftet. Under en övergångsperiod, fram till 28 februari 2018 kommer lediga bostäder att fortsätta erbjudas till de personer som stått längst i kön, även om de inte aktiverat sin köplats. Därefter kommer enbart de som aktiverat sin köplats att bli erbjudna en bostad. Precis som tidigare är det den som har längst kötid som erbjuds bostaden först.

 

Hur aktiverar jag min köplats?

Du aktiverar din köplats genom att fylla i en särskild aktiveringsblankett. Där anger du den lägenhetstyp du önskar få erbjudanden om. Blanketten skickar du till Tekniska enheten i Vaxholms stad. Din köplats aktiveras när blanketten är mottagen och registrerad.

 

Vad händer om jag inte aktiverar min köplats?

Om du inte aktiverar din köplats kommer du från och med 1 mars 2018 inte längre få erbjudanden om lediga bostäder via seniorbostadskön. Men du behåller din plats i kön och kan närsomhelst aktivera den om du vill ha möjlighet att få erbjudanden framöver.