logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bostadsanpassningsbidrag

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre.

Med stöd av bostadsanpassnings -bidrag kan du göra anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till dessa hör att komma in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och äta, sköta din hygien samt sova och vila.


Vem kan få bidraget?

Du behöver ha en bestående funktionsnedsättning.    

 

Det spelar ingen roll om du äger bostaden eller om du hyr den.

 

Behovet av bostadsanpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning. 

Om du bor  i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs det skriftligt ägarmedgivande av fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.


Vad kan man få hjälp med?

Du kan få hjälp med exempelvis: att ta bort trösklar,montera stödhandtag som kan underlätta förflyttningar inomhus när du ska laga mat eller sköta din hygien.


Anpassningen av bostaden måste vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.


Behovet av bidrag ska styrkas genom intyg från till exempel arbetsterapeut efter bedömning av din bostad.


Bostadsanpassningsbidraget söker du hos Vaxholms stad. Till hjälp har du ansökningsblanketter ovan.


Handläggningen kan ta upp tre månader.

 

Sidan publicerades: 2020-05-06