logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Demensteamet i Vaxholm

​Råd, stöd och utbildning

Syftet med demensteamet är att   skapa förutsättningar för en god och säker demensvård.

 

Vi kan medverka vid till exempel hembesök, vårdplaneringar och minnesutredningar.

 

Demensteamet erbjuder även utbildning för anhöriga personal inom området.

 

Under våren finns även en Stödgrupp för personer som nyligen fått en demensdiagnos

Anhörigutbildning  hösten  2018

Demensteamet erbjuder utbildning för dig Make/maka, sambo, barn, granne eller god vän som vårdar en närstående med en demenssjukdom.

Utbildningen är uppdelad i tre tillfällen och tre teman, då vi eftersträvar kontinutet och stabilitet för samtliga deltagare är det angeläget att du deltar vid samtliga tre kurstillfällen.

Start: Måndag den 10 september

          Måndag den 17 september

          Måndag den 24 september

Tid:    Klockan 17.00-19.00

Plats: Hamngatan 50, Träffpunkt Kanonen

 

Kursledare: Silviasyster   Susanne Linqvist och

                     Anhörigkonsulent  Gunilla Sävenmark

 

          Välkommen att anmäla dig till Susanne Lindqvist

Telefon:      08 541 709 86

E-post:        susanne.lindqvist@vaxholm.se

 

Sista anmälningsdag  är  den  3  september  2018

 

Sidan publicerades: 2018-09-06