logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Utbildningar

Anhörigutbildning

Demensteamet bjuder in till utbildning för dig - make/maka, sambo, barn, granne eller god vän som vårdar en närstående med en demenssjukdom.

 Frågor och svar

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter

 • 22 januari 2020
  Vaxholm tryggast i länet
  Läs hela nyheten
  Vaxholm ligger i topp i Stockholms län i en ny rapport om svenska kommuners trygghet och säkerhet. Sett till hela landet ligger Vaxholm på andra plats efter Hammarö kommun i Värmland.
 • 24 januari 2020
  Renovering på Hamnplan
  Vaxholms stad genomför ett renoveringsarbete i byggnaden på Hamnplan 1 på kajen i centrala Vaxholm. Ett område intill byggnaden kommer att vara avspärrat under de tio veckor som arbetet pågår.
 • 24 januari 2020
  Energi- och klimatsmart skärgård
  Onsdag 15 januari arrangerade Vaxholms stad tillsammans med Österåkers kommun ett inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.
 • 22 januari 2020
  Vaxholm tryggast i länet
  Vaxholm ligger i topp i Stockholms län i en ny rapport om svenska kommuners trygghet och säkerhet. Sett till hela landet ligger Vaxholm på andra plats efter Hammarö kommun i Värmland.
 • 21 januari 2020
  Halverat svinn i skolmatsalarna
  I Livsmedelsverkets rapport om skolmatssvinn är Vaxholm bland de allra bästa kommunerna i landet. De senaste två åren har tallrikssvinnet i Vaxholm halverats.  
 • 17 januari 2020
  Myndigheter samverkar kring oljeläckage
  Sedan den 7 januari, då ett läckage av olja konstaterades i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt, är flera olika aktörer engagerade i att omhänderta utsläppet, utreda orsaker och planera åtgärder.
 • 14 januari 2020
  Unga lär seniorer i digitalt projekt
  För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med i projektet ”mer digital”. I februari ordnas två stora träffar där högstadieelever från Vaxholm lär seniorer mer om vad datorer och mobiltelefoner kan användas till.
 • 14 januari 2020
  Barnkonventionen för föreningar
  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.
 • 13 januari 2020
  Takarbeten på Vaxö skola
  Arbetet med att byta tak på Vaxö skola har nu kommit till den tredje och sista etappen.
 • 09 januari 2020
  Föroreningar av olja utreds
  Under onsdagen 7/1 konstaterades olja i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt. Vaxholms stad utreder var oljan kommer från och berörda myndigheter såsom Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor, Kustbevakningen och räddningstjänsten är inkopplade.
 • 30 december 2019
  Bostadstillägg för pensionärer
  Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Från januari 2020 tillämpas nya regler för att beräkna bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör vem som kan få bostadstillägg.

Fler nyheter