logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dödsboanmälan

När en person avlider ska det vanligtvis göras en bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras inom 3 månader efter dödsfallet och ska sändas till skatteverket för registrering.

Täcker inte den avlidnes tillgångar begravningen och andra utgifter finns möjlighet att ansöka om en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning.

 

Vänd dig till socialförvaltningen för mer information.

 

Sidan publicerades: 2020-02-04