logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stöd, bidrag och stipendier

Stipendier för boende  och verksamma i Vaxholm

Kulturstipendiater 2018

Anna Lindholm, Elsa Mellquist och Astrid Le Clercq fick motta Vaxholms stads kulturstipendium under Kulturnatten.

 

Anna Lindholm tilldelades Vaxholms stads kulturstipendium som ett bidrag inför hennes keramikstudier på högskolan för Konst och Design i Göteborg.

 

Elsa Mellquist fick stipendiet som ett bidrag till material i samband med sina studier på Högskolan för Design och Konsthantverk. Elsa arbetar inom olika tekniker såsom vävda tyger, ecoprint, skulptur, måleri, tuschteckning och silverarbete.

 

Astrid Le Clerqc går andra året på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med inriktning klassisk klarinett och vill fortsätta utveckla sitt konstnärskap inom musik. 

 

Vaxholms stads kulturstipendium


Vaxholms stads kulturstipendium syfte är att stödja och uppmuntra personer/grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning inom områdena teater, dans, musik, bild, form, film, litteratur, journalistik eller med dokumenterat djupt intresse för annat jämförligt kulturellt område såsom miljövård, arkitektur, bildningsverksamhet eller kulturella insatser.


Kulturstipendiet utdelas till personer/grupper som är födda, uppvuxna eller bosatta inom Vaxholms kommun och att deras arbete kommer till gagn för Vaxholms stad och dess medborgare.


Stipendiesumman är 25 000 kr och kan ges till en person/grupp eller delas mellan flera personer/grupper.


En ansökan som ska innehålla:

  • Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, kontaktvägar

        som telefonnummer och e-postadress.

  • Presentation: Vem är du och inom vilket kulturellt område är du      verksam? Vilka ambitioner har du inom området?
  • Syfte – till vad ska stipendiet användas?
  • Dokumentation – arbetsprover, betyg, intyg.
  • Referenser – namn och kontaktuppgifter på personer som kan styrka din ansökan, förslagsvis lärare, uppdragsgivare eller liknande.

Sista ansökningsdag för kulturstipendium 2019 är 12 augusti.

Stipendiet delas ut på Kulturnatten 11 oktober.

Ansökan skickas till:

Kulturstipendium 2019

Tekniska enheten

Vaxholms stad

185 83 Vaxholm 


Kulturbidrag för aktiviteter i Vaxholm


Vaxholms stad har totalt 75 000:- att dela ut för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Sista ansökningsdatum är 15 mars 2020.


Vaxholm stad prioriterar kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0-18 år) och till äldre med behov av att bryta social isolering. Vidare beaktas verksamheter som syftar till förnyelse av konstnärliga uttryck och/ eller förnyelse av produktionsformer.

Vaxholm stad ser också gärna en variation och mångfald i verksamhetsutbudet och vill skapa utrymme för fler producenter och arrangörer.


Det går inte att söka bidrag till en aktivitet som redan genomförts.

Medfinansiärer och sponsorer bör sökas i största möjliga utsträckning. Redovisning av hur kulturbidraget har använts ska ske till Vaxholms stad senast två månader efter att projektet har avslutats.


Stöd ges inte till: 

* Produktion av film, musik, tidskrifter och litteratur.

* Idrottsarrangemang

* Investeringar i utrustning

* Studieresor

* Mat och dryck

AnsökningsblankettPDF

Redovisning kulturbidragPDFFör mer information kontakta:

Christina Nilsson, Vaxholms stad
E-post: christina.nilsson@vaxholm.se


Lions Club Vaxholm stipendium


Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Vaxholm. Syftet är att befrämja, uppmuntra och stimulera ungdomar till en sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (dock ej direkt yrkes- eller skolutbildning) genom att premiera framstående resultat, insatser och färdigheter inom konst idrott eller kultur.


Stipendiat kan även vara en grupp, förening eller ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen.


Ett stipendium går till idrott och ett till kultur.


Det är inget hinder att man sökt eller varit på förslag tidigare.


Senaste dag för ansökan är 30 april årligen till:

Kjell Hjalmarsson

Grenadjärvägen 12

185 41 Vaxholm


Waxholms Rotaryklubbs stipendium


"Waxholms Rotaryklubbs stipendium för utbildning och internationell förståelse" är i första hand avsett för utlandsstudier och kan sökas av ungdomar i åldrarna 17 - 25 år, företrädesvis boende i Vaxholms kommun.


Vaxholmsrotarianen Heinrich Schenck testamenterade år 1985 25 000 kronor till en stipendiefond avsedd för att ge en möjlighet för ungdomar i Vaxholm att utbilda sig utomlands och bredda sina vyer.


Fondens tillgångar utökades kraftigt på 1990-talet genom generösa bidrag av Vaxholmsrotarianen Otto Ekenberg.


Varje år utdelas 10 000 kronor och stipendiet har blivit mycket populärt bland Vaxholms ungdomar.


Stipendiet utannonseras under våren i Viktigt i Vaxholm och i tidningen Lotsen. Stipendiet utdelas varje år. 


2018 års stipendium tillföll Klara Lindström för studier inom marinbiologi i Australien vid det världsberömda forskningsuniversitetet James Cook University i Townsville, intill Stora Barriärrevet. 


Senaste dag för ansökan är 1 juni årligen. Till ansökan skall bifogas en kostnadskalkyl för den avsedda utbildningen.

Skicka ansökan till:

Waxholms Rotaryklubb

c/o Pontus Holmström

Box 64

185 21 VaxholmStudiebidrag till körkortsutbildning


Stiftelsen "Till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minne" inbjuder ungdomar skrivna i Vaxholms kommun, födda 2002 eller tidigare, att ansöka om studiebidrag till körkortsutbildning.


Ansökan ska innehålla namn, födelsedatum, adress, gärna e-postadress, en kortfattad berättelse om behovet av körkort och möjligheten att bekosta en körkortsutbildning.


Ansökningar emotses under april månad 2019 och de måste vara postade senast 2019-04-30 till:


Stiftelsen Till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs Minne

Box 61

185 21 VAXHOLM

 

Sidan publicerades: 2019-04-04