logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Familj, barn och ungdom

Socialförvaltningen erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med sociala och ekonomiska problem.

Misstänker du att någon far illa och behöver hjälp?

Vid misstanke om att ett barn eller ungdom far illa, kontakta enheten 

barn- och ungdom via växeln i Vaxholms stad.

 

Tel: 08-541 708 00

I samband med anmälan kan du som privatperson begära att få vara anonym, tänk då på att inte nämna ditt namn. Anmälan görs på telefon eller brev. Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga. Alla har tystnadsplikt.

 

​Rättigheter

Vill du få information om  dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, se länk ovan.

Dela sidan