logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för hur ett barn har det eller misstänker att barnet far illa, kontakta socialtjänsten.

Ett barn har rätt till skydd och eller stöd om de utsätts för misshandel, sexuella övergrepp eller drabbats av bristande omsorg på grund av förälders oförmåga eller missbruk.

 

Den som anmäler kan välja att vara anonym. Det bästa är om du uppger ditt namn. Då kan uppgifterna kompletteras.

 

Du anmäler eller ansöker till enheten för Barn- och ungdom. De utreder och kan ge bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

 

Telefon: 08 541 780 00 (växel)

Hur går det till?

När en anmälan kommer in är socialtjänsten skyldig att utreda förhållandena för barnet. Första steget är att ta kontakt med föräldrarna som informeras om de uppgifter som kommit in. En ansökan behandlas alltid.

 

En socialsekreterare bedömer sedan om anmälan bör utredas vidare och inleder en utredning.

 

Även myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar, liksom myndigheter inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, är skyldiga enligt lagen att genast anmäla till socialnämnden om de får veta att ett barn far illa. 

Dela sidan