logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vilket stöd kan jag få?

Du som behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS )
  • Socialtjänstlagen ( SoL )

 

​Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

​Att överklaga

Om du inte beviljas det bistånd som du ansökt om har du möjlighet att överklaga. I ditt beslut får du information om hur du gör för att överklaga.

 

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, se länk ovan.

 

Sidan publicerades: 2018-06-05