logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontaktperson

Om du är isolerad.

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) kan man ansöka om en kontaktperson.

 

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska att umgås med.

Kontaktmannaskapet är ideellt och bygger på frivillighet.

 

Den enskilde och kontaktpersonen bestämmer tillsammans när de ska träffas och vad de ska göra. Kontaktpersonen har tystnadsplikt.


Samtliga tilltänkta kontaktpersoner kontrolleras i social- och polisregister

 

Sidan publicerades: 2018-12-18