logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Korttidsvistelse utanför hemmet

Möjlighet till rekreation och miljöombyte.

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde som tillhör personkretsen enligt LSS, möjlighet till rekreation och miljöombyte.

 

Det kan också ge anhöriga möjlighet till avlösning en kortare period. 

Vistelsen kan ordnas i en annan familj eller på något annat sätt till exempel ett läger eller en kolonivistelse. 

 

Sidan publicerades: 2018-12-18