logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stöd och service LSS

Lagen om stöd och service för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Om du tillhör personkretsen LSS har du rätt att ansöka om insatser som finns enligt lagen.

 

Syftet är att insatserna ska ge dig möjligheter att leva så normalt som möjligt och kunna delta i samhällslivet.

Du omfattas av LSS om du:

 

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över, efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid

 

Rättigheter

Om du inte beviljas det bistånd som du ansökt om har du möjlighet att överklaga. I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

 

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, se länk ovan.

Dela sidan