logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Boende med särskild service

Boende för personer som ingår i LSS personkrets med omfattande omsorgsbehov.

Med servicebostäder avses bostäder samlade geografiskt och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i en egen lägenhet.

 

De boende får stöd genom personal har tillgång till ett gemensamhets-utrymme.

 

Ullbergsväg gruppbostad

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har behov av personal dygnet runt.

Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår fritid, kultur och rekreation.

 

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal, mellan 3-6 lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen och där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18