logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Vaxholms stad har en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

En MAS främsta uppgift är att ansvara för att vården bedrivs  enligt hälso- och sjukvårds- lagen samt patient- säkerhetslagen i särskilda boenden, biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet. 

Avvikelserapportering från personalen sker till MAS som ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan görs enligt Lex Maria.

Dela sidan