logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

En MAS främsta uppgift är att ansvara för att vårdtagaren får en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patient- säkerhetslagen i:

 

  • särskilda boenden
  • biståndsbedömd dagverksamhet
  • daglig verksamhet. 

Avvikelserapportering från personalen sker till MAS som ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan görs enligt Lex Maria.

Dela sidan