logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)


Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

MAS främsta uppgift är att ansvara för att vårdtagaren får en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen i särskilda boenden och i biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet. 

Avvikelserapportering från personalen sker till MAS som ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan görs enligt Lex Maria.

Dela sidan