logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bostadsanpassningsbidrag

Anpassning av funktioner i bostaden.

​Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget är avsett för att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt.

 

Vem kan få bidraget?

Du måste ha en bestående funktionsnedsättning. Behovet av bostadsanpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning.

Det spelar ingen roll om du äger bostaden eller om du hyr den. Behovet av bostadsanpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning. Om du bor  i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs det skriftligt medgivande av fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.


Vad kan man få hjälp med?

Du kan få hjälp med exempelvis: att ta bort trösklar,montera stödhandtag som kan underlätta förflyttningar inomhus när du ska laga mat eller sköta din hygien.


Anpassningen av bostaden måste vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.


Behovet av bidrag ska styrkas genom intyg från till exempel arbetsterapeut efter bedömning av din bostad.

 

Bostadsanpassningsbidraget söker du hos Vaxholms stad.

 

Handläggningen kan ta upp tre månader innan beslut fattas.