logo

Nya rutiner för ekonomiskt bistånd 2020

Vaxholms stad kommer att införa nya rutiner för ansökningar och hantering av ekonomiskt bistånd. De nya rutinerna gäller från och med 1 januari 2020. För frågor, se information under rubriken Ekonomi eller kontakta din handläggare.

Ny blankett för ansökan av ekonomiskt bistånd

Nuvarande blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd kommer inte längre användas och ansökningar ska antingen göras digitalt via vår e-tjänst eller via en ny digital blankett som återfinns i Vaxholms stads reception. Receptionen har öppet helgfria vardagar kl. 08-16.


E-tjänst för ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.selänk till annan webbplats under E-tjänster och rubriken vård & stöd. Den digitala ansökan kan du göra när som helst på dygnet, så länge du har en dator/surfplatta/mobil, internetuppkoppling samt Bank-ID. Dator med internetuppkoppling finns bland annat i Vaxholms stads reception samt i Vaxholms stads bibliotek.


Genom att göra ansökan digitalt kommer vi kunna hantera din ansökan snabbare samt underlätta för dig i kontakten med oss. Du kan läsa dina beräkningar*, beslut, beslutsmeddelanden samt vissa journalanteckningar. Du kan även se kommande utbetalningar** . För att snabbt kunna få information i ditt ärende kan du även registrera ditt mobilnummer eller e-mailadress via din handläggare. Du kommer då få sms eller e-mail när det kommer ny information i ditt ärende.


För att kunna använda e-tjänsten krävs Bank-ID av både dig som söker och eventuella medsökanden.


Legitimationskontroll vid inlämning av ansökan

När du lämnar in din ansökan kommer en legitimationskontroll ske, både för dig och eventuella medsökanden. Legitimationskontroll sker antingen genom signering via Bank-ID (om du ansöker digitalt) eller via uppvisande av legitimation i Vaxholms stads reception. Detta införs som en kvalitetssäkring av inkomna ansökningar.


Nytt utbetalningsdatum för återansökningar

Vaxholms stad kommer göra alla utbetalningar av ekonomiskt bistånd i slutet på månaden. För att säkerställa att ansökan kommer hinna handläggas före utbetalningsdatumet, behöver:

Ansökan via den nya blanketten inkomma till Socialförvaltningen senast den 8:e varje månad.

Digitala ansökningar via e-tjänsten skickas in senast den 14:e varje månad.

Du behöver inte skicka in några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Uppgifterna du lämnar måste kunna styrkas med underlag vid en kontroll. Underlag ska inte vara originalhandlingar.


*Observera att beräkning alltid är preliminär. Det är ditt beslut på ansökan som anger ifall ekonomiskt bistånd har blivit beviljat samt med hur många kronor. ** Under utbetalning anges kommunens utbetalningsdatum. Det kan dröja upp till 3 bankdagar före pengarna finns på ditt angivna konto, beroende på vilken bank du har.

2019-12-30