logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Flyktingmottagandet i Vaxholm

Den 1 mars 2016 trädde en lag (2016:38) om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning i kraft.

Lagen innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

 

Nyanlända som anvisas har uppehållstillstånd och är familj eller enskilda vuxna.
 

Staten matchar personer som fått uppehållstillstånd med kommunens årsplan om mottagande.

Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd 2016 och 2017

Under 2016 hade kommunen en kvot om 46 personer som hanterats med tillfälligt boende och under 2017 är kvoten 44 personer.

 

Hushållssammansättningen vet man ej på förhand men andelen en-hushåll är hög. Det resulterar i att kommunen behöver förbereda med olika slags boende.

 

Under 2016 tog kommunen inte emot några nya ensamkommande barn då behovet minskat för hela Sverige. I dagsläget finns ett 10-tal barn placerade i Vaxholm.

Dela sidan