logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Frågor och svar om nyanlända

Här finner du vanligt förekommande frågor  kring nyanlända till Vaxholm.

Frågor och svar

 • Hur många nyanlända kommer till Vaxholm?

  46 personer med permanent uppehållstillstånd kommer till Vaxholm genom anvisning från staten under 2016 och hittills har 27 redan kommit. De består av 6 barnfamiljer från olika länder.
  För 2017 har vi ingen information ännu.

 • Vad har de för bakgrund, utbildning?
  Svårt att säga innan vi vet vilka de är. Det är individuellt, precis som med alla andra människor. De flesta som har kommit till Sverige har flytt från Syrien, Afghanistan och Irak.

 • Varifrån kommer personerna som flyttar rill Vaxholms olika bostäder?
  De kommer närmast från Migrationsverkets anläggningsboenden runt om i landet. De anvisas till oss av Arbetsförmedlingens bosättningsfunktion. De kan antingen precis ha fått uppehållstillstånd, eller de kan ha haft uppehållstillstånd i upp till två år, eller ännu längre, i väntan på att få en kommunplats och kunna flytta vidare från asylboende till kommun.
 • Kommer ni att informera grannarna när det flyttar in en nyanländ i en fastighet?
  Nej, vanligtvis inte. De behandlas precis som alla andra som flyttar in i en bostad, det vill säga ingen information till grannarna vid inflyttning till en bostad.
 • Kommer det att finnas personal i boendet?
  Nej, eftersom det inte är ett så kallat ”boende”. Det är vanliga bostäder för personer som har fått uppehållstillstånd.

 • Kommer personerna att få kontrakt på dessa lägenheter?
  Tekniska enheten tecknar ett års hyreskontrakt med avstående från besittningsskydd. Formen är ”tillfälligt boende”.
 • Vem bestämmer vilka personer som ska bo i vilka lägenheter?
  Inriktningen är att modulbostäderna passar för ensamhushåll och att barnfamiljer bor bäst i lägenheter, hus eller stuga. Vem som placeras exakt var blir en fråga för boendegruppen med personal från flera förvaltningar.
 • Ska Vasallen låta ensamkommande barn få jobb hos dem?
  Nej det är fel. Vasallen på Rindö är intresserade av att hjälpa till med integrationsarbetet för vuxna med intresse eller erfarenhet av byggsektorn och kommer eventuellt bidra med praktikplatser genom sitt nätverk. Detta är inte klart ännu.
 • Vilka ska bo i dessa ensamhushåll? Män, kvinnor, par?
  Ja, alla dessa förekommer.

 • Vad betyder ensamhushåll
  Ensamhushåll är alltid vuxna personer, man eller kvinna, utan partner eller barn vid mottagandet.
 • Är det bara män som kommer till modulhusen?
  Det är förberett för så kallade ensamhushåll. Enskilda vuxna män eller kvinnor.
 • Var kommer de första paviljongerna att ställas upp?
  Platsen för uppställning av de första paviljonger är vid det s k ”Fortet” dvs byggnad 115, vid det röda u-formade kontorshuset invid länsvägen på Rindö.

 • Kommer det att bo några barn i modulhus/paviljonger?
  Nej, inga ensamkommande barn. Inga andra barn heller som det är planerat i dagsläget eftersom det handlar om små lägenheter. Men det kan ändras vid behov för familjer.

 • Hur många ensamkommande barn har Socialtjänsten i Vaxholm ansvar för och hur många kommer till Vaxholm?
  I dagsläget har Vaxholm ansvar för 51 barn varav 12 ungdomar är placerade i kommunen. De flesta på ett HVB-hem i Vaxholm och några i familjehem. Barnen är mellan 14-18 år och är asylsökande när de anvisas från Migrationsverket. Under 2016 ska vi ta emot 6 nya barn. Under 2017 är det ca 10 barn enligt senaste prognosen.

 • Finns det lägenheter i Vaxholm?
  I dagsläget har vi inga lediga kontrakt på lägenheter utan står inför att skapa nya boenden genom att bygga nytt, bygga om befintliga fastigheter eller hyra av privata fastighetsägare. Moduler/paviljonger kommer vi också att använda oss av.

 • Var ska flyktingarna bo
  De flesta kommer att bo på Vaxön och inriktningen är att fördela boendena över hela kommunen.
 • Vad har man förberett för sysselsättning för de som kommer?
  Planen är att alla vuxna ska utredas och kartläggas för det s k 2-åriga Etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Detta sker redan första veckan efter mottagandet. Som en del i programmet ordnar kommunen med studier i svenska på svenska för invandrare och en samhällsorienteringskurs, indelat i fyra olika block:
  • Ny i Sverige
  • Arbete och utbildning
  • Demokrati
  • Barn och familj.
  De flesta läser samhällskursen i Stockholm och ibland anordnas kursen i Täby.
  Flera personer kommer att praktisera eller vara sysselsatta i andra aktiviteter som arbetsförmedlingen har ansvar för.
  Barn som kommer med sin familj ska så fort som möjligt erbjudas en skolplats.

Nyheter

Fler nyheter