logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Frågor och svar om nyanlända

Här finner du vanligt förekommande frågor  kring nyanlända till Vaxholm.

Frågor och svar

 • Hur många nyanlända kommer till Vaxholm?

  46 personer med permanent uppehållstillstånd kommer till Vaxholm genom anvisning från staten under 2016 och hittills har 27 redan kommit. De består av 6 barnfamiljer från olika länder.
  För 2017 har vi ingen information ännu.

 • Varifrån kommer personerna som flyttar rill Vaxholms olika bostäder?
  De kommer närmast från Migrationsverkets anläggningsboenden runt om i landet. De anvisas till oss av Arbetsförmedlingens bosättningsfunktion. De kan antingen precis ha fått uppehållstillstånd, eller de kan ha haft uppehållstillstånd i upp till två år, eller ännu längre, i väntan på att få en kommunplats och kunna flytta vidare från asylboende till kommun.
 • Kommer ni att informera grannarna när det flyttar in en nyanländ i en fastighet?
  Nej, vanligtvis inte. De behandlas precis som alla andra som flyttar in i en bostad, det vill säga ingen information till grannarna vid inflyttning till en bostad.
 • Kommer personerna att få kontrakt på dessa lägenheter?
  Tekniska enheten tecknar ett års hyreskontrakt med avstående från besittningsskydd. Formen är ”tillfälligt boende”.
 • Kommer det att bo några barn i modulhus/paviljonger?
  Nej, inga ensamkommande barn. Inga andra barn heller som det är planerat i dagsläget eftersom det handlar om små lägenheter. Men det kan ändras vid behov för familjer.

 • Hur många ensamkommande barn har Socialtjänsten i Vaxholm ansvar för och hur många kommer till Vaxholm?
  Mottagandet varierar årligen efter Migrationsverkets anvisningar.

 • Finns det lägenheter i Vaxholm?
  I dagsläget har vi inga lediga kontrakt på lägenheter utan står inför att skapa nya boenden genom att bygga nytt, bygga om befintliga fastigheter eller hyra av privata fastighetsägare. Moduler/paviljonger kommer vi också att använda oss av.

 • Var ska flyktingarna bo?
  De flesta kommer att bo på Vaxön och inriktningen är att fördela boendena över hela kommunen.
 • Vad har man förberett för sysselsättning för de som kommer?
  Planen är att alla vuxna ska utredas och kartläggas för det s k 2-åriga Etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Detta sker redan första veckan efter mottagandet. Som en del i programmet ordnar kommunen med studier i svenska på svenska för invandrare och en samhällsorienteringskurs, indelat i fyra olika block:
  • Ny i Sverige
  • Arbete och utbildning
  • Demokrati
  • Barn och familj.
  De flesta läser samhällskursen i Stockholm och ibland anordnas kursen i Täby.
  Flera personer kommer att praktisera eller vara sysselsatta i andra aktiviteter som arbetsförmedlingen har ansvar för.
  Barn som kommer med sin familj ska så fort som möjligt erbjudas en skolplats.

Nyheter

Fler nyheter