logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Parkeringstillstånd

Här finner du information om hur du kan söka olika parkeringstillstånd.

Boende- och nytto-parkeringstillstånd

Från och med den 1 januari 2017 är det nya taxor för parkeringstillstånd. Ansökningsblanketter hittar du under "E-tjänster och blanketter" på denna sidan.

Boendeparkering

Tillstånd för boende kan sökas av alla som är mantalsskrivna i Vaxholm. Ett tillstånd kostar 2 300 kr per år eller 200 kr per månad september - april samt 375 kr per månad maj - augusti och får användas på allmänna parkeringsplatser som Vaxholm stad tillhandahåller där det är tillåtet att parkera fyra timmar eller längre.

Det finns möjlighet att söka om ett särskilt tillstånd för boendeparkering, för mantalsskrivna på Vaxön öster om Lägergatan och Drottninggatan eller på öar utan fast förbindelse, där det är svårt för boende att anordna egen parkering. Detta tillstånd kostar 900 kr per år eller 75 kr per månad september - april samt 175 kr per månad maj - augusti, och är begränsat till maximalt ett per hushåll.

 

Nyttoparkering

Tillstånd för nyttoparkering kan sökas av hantverkare med fast utrustning i bilen, hemtjänstpersonal eller andra med särskilda skäl att använda bilen i tjänst i stadskärnan. Att arbetsplatsen har en adress i stadskärnan och saknar egen parkeringsplats är inte ett särskilt skäl.

 

Ett tillstånd kostar 2 300 kr per år eller 200 kr per månad september - april, samt 375 kr per månad maj - augusti. Dessa får användas för parkering i max tre dygn på allmänna parkeringsplatser som Vaxholm stad tillhandahåller där det är tillåtet att parkera fyra timmar eller längre eller som är reserverade för boendeparkering. På parkering där det är tillåtet att parkera två timmar slipper man betala avgift men tidsbegränsningen är oförändrad två timmar.

 

Timtaxa

Från och med maj är det aktuellt att alla som har tillstånd för boendeparkering ska betala en timtaxa med 80 procent rabatt från ordinarie taxa när man parkerar på platser där tillståndet gäller och timtaxa råder. Detta gäller ej dig som har tillstånd vars giltighetstid startade före 2017-01-01.


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Vaxholms stad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

 

Ett parkeringstillstånd gäller i högst tre år. Efter det måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.


Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad? 

Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.

 

Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 9 § trafikförordningen.

Dela sidan