logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Våld i nära relationer

Om du utsatts för våld eller hot om våld.

ATV, Alternativ Till Våld, är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer.


ATV erbjuder stöd till barn och unga som upplevt våld eller blivit utsatta för misshandel.


ATV omfattas av tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Alla tjänster är kostnadsfria.

 

Telefon:08-768 11 12


 

Sidan publicerades: 2014-08-19