logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Våld i nära relationer

Om du utsatts för våld eller hot om våld.

Om du har behov av stöd och behandling för vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation kan du vända dig till ATV(alternativ till våld). De har kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser.


ATV omfattas av såväl tystnadsplikt som anmälningsskyldighet, och lovar att bemöta dig med respekt. Alla våra tjänster är kostnadsfria och vi är HBT-certifierade.


Telefon:08-768 11 12


 

Sidan publicerades: 2019-02-18