logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hamnar, kajer och båtplatser

I Vaxholm finns det en centralt belägen gästhamn. I kommunen finns det ett flertal privata båtklubbar samt några mindre kommunala småbåtshamnar.

Som båtägare kan du läsa, under Relaterad information, om vad du kan tänka på för att idka ett miljöanpassat båtliv.

 

Gästhamnsverksamhet

Gästhamnen drivs av Waxholms hamn AB på uppdrag av Vaxholms stad.

I gästhamnen finns resturang, kiosk, butiksförsäljning i sjöbodar, dusch, toalett, tvättmaskin, latrintömning samt sophantering med källsortering.

Mer information om öppettider, priser och evenemang finns på gästhamnens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Båtplatser i kommunala småbåtshamnar

I Vaxholms stad finns cirka 160 båtplatser för fritidsbåtar. Lediga platser förmedlas från båtplatskön av Tekniska enheten. Ansökan görs via särskild blankett under E-tjänster och blanketter.


De kommunala båtplatserna finns i följande småbåtshamnar:

  • Ekuddshamnen, Ekuddsparken, Västra Ekuddsgatan 
  • Norrbergshamnen, Badhusgatan - Norrbergsplan 
  • Lilla Skutviken, Roddaregatan 
  • Norrhamnen, Fiskaregatan - Norrhamnsplan

Privata båtklubbar

I kommunen finns det många privata båtklubbar som förfogar över ett stort antal båtplatser. Vid intresse av båtplats, ta direkt kontakt med respektive båtklubb.


Gästplatser

Tillfälliga besökare som kommer sjövägen kan nyttja de tidsbestämda platser, max 3 timmar utan ersättning, som kommunen har i Norrbergshamnen där det finns sex platser på utsidan av pontonen och i Norrhamnen där det finns fyra platser vid bryggan intill Hembygdsgården.


Sop- och latrintömning

Mindre fritidsbåtar har möjlighet att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken vid Estlandsvägen. Tömning kan även ske i gästhamnen för  törre och mindre båtar. I Transportstyrelsens "Hamnkartan för fritidsbåtar"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se placering och rapportera eventuella brister på tömningsstationerna.


Båtbottentvätt

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet och kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar och tributyltenn samt algbekämpningsmedlet irgarol kan spåras runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet. För mer information, läs mer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ett miljövänligt alternativ till giftiga båtbottenfärger är att rengöra båten i en båtbottentvätt. Båtbottentvätt finns på norra sidan av Vaxön vid Estlandsvägen samt i gästhamnen.

 

Sidan publicerades: 2019-02-05