logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hamnar, kajer och båtplatser

I Vaxholm finns det en centralt belägen gästhamn samt ett flertal privata båtklubbar. Utöver detta finns det några mindre kommunala småbåtshamnar.

Vaxholms stad har tagit fram en informationsfolder om vad du kan tänka på för att idka ett miljöanpassat båtliv. Se länk i relaterad information.

Hamnverksamhet

Gästhamnen drivs på uppdrag av staden av entreprenören Serventum AB. I gästhamnen finns kiosk, butiksförsäljning i sjöbodar, turistinformation, dusch, toalett, tvättmaskin, latrintömning samt sophantering med källsortering. Här finns även mat och logi-, uthyrning av cyklar med mera. Mer information om öppettider, priser och evenemang finns på gästhamnens hemsida.

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar

I Vaxholms stad finns cirka 200 båtplatser för fritidsbåtar. Lediga platser förmedlas av tekniska enheten.


De kommunala båtplatserna finns på följande ställen;

  • Ekuddshamnen, Ekuddsparken, Västra Ekuddsgatan 
  • Norrbergshamnen, Badhusgatan - Norrbergsplan 
  • Lilla Skutviken, Roddaregatan 
  • Norrhamnen, Fiskaregatan - Norrhamnsplan
  • Kajområdet Sågen.

Privata båtklubbar

Vaxholms Stad arrenderar ut vissa kommunala mark- och vattenområden till privata båtklubbar. I kommunen finns det många båtklubbar som förfogar över ett stort antal båtplatser. Vid intresse av båtplats, ta direkt kontakt med respektive båtklubb.


Gästplatser

Tillfälliga besökare som kommer sjövägen kan nyttja de tidsbestämda platser, max 3 timmar utan ersättning, som kommunen har vid Norrbergshamnen. Det finns sex platser på utsidan av pontonen och fyra platser i Norrhamnen vid bryggan intill Hembygdsgården.

 

Sop- och latrintömning

Fritidsbåtar har möjlighet att tömma toalettavfall vid den flytande anläggningen som ligger i förlägningen av Estlandsvägen, samt vid tömningsstationen i gästhamnen på Vaxön på norra Vaxön. I Transportstyrelsens "Hamnkartan för fritidsbåtar" kan du se placering och rapportera eventuella brister på tömningsstationerna. Se länk under relaterad information.


Båtbottentvätt

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet och kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar och tributyltenn samt algbekämpningsmedlet irgarol kan spåras runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet. För mer information, följ länken till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor under relaterad information.

 

Ett miljövänligt alternativ till giftiga båtbottenfärger är att rengöra båten i en båtbottentvätt. Båtbottentvätt finns på norra sidan av Vaxön (i förlängningen av Estlandsvägen, vid Frodés varv). Följ länk i relaterad information för kontaktuppgifter och för att boka tid.