logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Snöskottning och sandning

Staden, genom Tekniska enheten, ansvarar för att alla gator och vägar är framkomliga även vintertid. Det gäller till exempel gång- och cykelbanor, trottoarer och skolgårdar. Trafikverket ansvarar  för väg 274 och för vissa andra vägar är olika vägföreningar och vägsamfälligheter ansvariga.

Snöröjning och halkbekämpning

De stora vägarna med mycket biltrafik samt gång- och cykelvägar börjar snöröjas när snödjupet är tre centimeter blötsnö eller sex centimeter torr snö. Mindre vägar med biltrafik börjar snöröjas när snödjupet är fem centimeter blötsnö eller åtta centimeter torr snö.


Halkbekämpning ska utföras direkt efter avslutad snöröjning, vid halka samt vid överhängande halkrisk. Staden använder sig inte av salt eller andra kemiska medel för att bekämpa halka, detta i det kontinuerliga arbete med att bevara miljön. Dock kan vid extremfall salt användas för att minimera olycksrisken.


Snöbortforsling

Snöbortforsling sker när framkomlighetsproblem uppstår och trafiksäkerheten inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Särskilt viktigt är detta i centrala Vaxholm, i anslutning till skolor, skolvägar och busshållplatser.


Hur felanmäler jag?

Enklast är att felanmäla via hemsidan. Ange alltid tid, plats, vad det är du felanmäler. Uppge gärna  namn, e-postadress och telefonnummer i det fall vi behöver komma i kontakt med dig av någon anledning.

 

Vid akuta snö/halkproblem utanför kontorstid kontakta PEAB, telefonnummer 073 337 26 71.