logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Snöskottning och sandning

Den som äger vägen kallas väghållare och ansvarar för vinterväghållningen.

Vem ansvarar för vilken väg?

Trafikverket är väghållare av den mest trafikerade vägen, väg 274, som går genom flera av våra öar. De flesta andra trafikerade vägar, trottoarer, gång- och cykelbanor ansvarar Tekniska enheten på Vaxholm stad för. Det finns också ett stort antal gator och vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar. På egen mark är det alltid fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.

 

Snöröjning och halkbekämpning

De stora vägarna med mycket biltrafik samt gång- och cykelvägar börjar snöröjas när snödjupet är tre centimeter blötsnö eller sex centimeter torr snö. Mindre vägar med biltrafik börjar snöröjas när snödjupet är fem centimeter blötsnö eller åtta centimeter torr snö.


Halkbekämpning ska utföras i direkt samband med snöröjning, vid halka samt vid överhängande halkrisk. Av hänsyn till miljön används generellt inte salt eller andra kemiska medel för att bekämpa halka. Salt användas dock vid extremfall för att minimera olycksrisken.

 

För att alla vägar och trottoarer ska kunna vara farbara på morgonen behöver snöröjning och halkbekämpning ibland utföras sent på kvällen och tidigt på morgonen. Vid extrema fall kan våra entreprenörer även behöva köra mitt i natten. I dessa fall kan det låta och skramla på obekväma tider. Det är svårt att undvika och något vi får acceptera till en viss grad om infrastrukturen ska fungera även vintertid.

 

Snövallar och bortforsling av snö

När det har kommit mycket snö kan det bildas snövallar i samband med att vägarna plogas. Under perioder då snöröjarna behöver prioritera att få vägarna farbara tillåter Vaxholms stad snövallar upp till 70 cm. Skulle du under en sån period få en snövall, exempelvis utanför din in-/utfart, behöver du själv ansvara för att skotta bort vallen vid behov.

 

Snöbortforsling sker när framkomlighetsproblem uppstår och trafiksäkerheten inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Särskilt viktigt är detta i centrala Vaxholm, i anslutning till skolor, skolvägar och busshållplatser.

 

Några gånger per säsong brukar det komma så mycket snö att våra entreprenörer behöver stänga av gator och parkeringsplatser för att frakta bort snö. Skyltar med information sätts då upp på platsen minst 48 timmar i förväg. Vid dessa tillfällen är det viktigt att samtliga bilar flyttas till en annan gata.


Felanmälan

För att brister i väghållningen ska kunna åtgärdas snabbt är det viktigt att din synpunkt kommer till rätt väghållare.

 

Vägar som Vaxholms stad ansvar för:

Felanmälan kan göras på stadens webbplats eller genom att kontakta Tekniska enheten via telefon 08-541 708 00 eller e-post tekniska@vaxholm.se

 

Ange alltid tid, plats och vad det är du felanmäler. Uppge gärna ditt namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig vid behov.

 

Väg 274
Om det gäller väg 274 anmäler du på www.trafikverket.selänk till annan webbplats eller kontaktar Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921.

 

Vid akuta snö/halkproblem utanför kontorstid kontakta PEAB, telefonnummer 073 337 26 71.

 

Sidan publicerades: 2019-06-12