logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning.

VAXHOLM 2030

en vision för Vaxholms framtida utveckling

Vaxholms gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2013.

En fördjupning av översiktsplanen kan göras för vissa områden, detta för att noggrannare kunna utreda förutsättningarna inför kommande detaljplanering.

Blåplan för Vaxholms stad

Vaxholms blåplan är ett tillägg till översiktsplanen Vaxholm 2030 och behandlar vattnet ur ett brett perspektiv samt belyser intressen, hot och utvecklingsmöjligheter.

 

Fördjupade översiktsplaner

I Vaxholm finns fördjupningar av översiktsplanen för Resarö, Kullön,
samt Rindö och Skarpö.

 

  • Fördjupning av översiktsplanen i delen Kullön
    antogs av kommunfullmäktige den 28 november 1994.
  • Fördjupning av översiktsplanen i delen Resarö antogs av kommunfullmäktige den 27 september 1993.
  • Fördjupning av översiktsplanen i delen Rindö och Skarpö antogs av kommunfullmäktige den 2 mars 2009.

 

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Tynningö samt en blåplan.