logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Torg och allmänna platser

Tekniska enheten förvaltar och upplåter torg och andra allmänna platser samt stadens parker. Här hittar du information om hur kommunen sköter de allmänna platserna. Du hittar också information hur du ska göra om du vill använda någon plats, till exempel för att sälja saker på torget.

Gator, torg och allmänna platser

Med allmän avsågs tidigare väg, gata, torg eller ett område som är tillgängligt för alla. Begreppet har i de flesta fall ersatts med benämningen offentlig plats, men inom de områden som påverkas av plan- och bygglagen används fortfarande begreppet allmän plats.


Till allmänna platser räknas alltså de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.


Till allmänna platser kan också fritidsområden, nöjesparker, djurparker, golfbanor, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser  och begravningsplatser räknas.


Du som har för avsikt att använda allmän mark för försäljning,
skyltning, uteservering, uppställning av containers med mera, måste söka polistillstånd hos polisens tillståndsenhet i Stockholmslän samt skicka ansökan till Vaxholms stad för remissvar.


Vaxholms stad beslutar sedan om bifall eller avslag. Viktigt är att i ansökan redogöra grundligt om vad som tas i anspråk och syftet.


Som allmän plats räknas till exempel grönytor, torg, gator och vägar, gång- och cykelbanor. Du är välkommen att kontakta tekniska enheten om du är osäker på om du behöver söka tillstånd.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18