logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Tillstånd och regler

Till allmän plats räknas bland annat allmänna vägar, gator, torg och parker. För att få nyttja offentlig plats, till exempel för försäljning av varor, uppställning av container, uppsättning av skyltar, offentliga sammankomster med mera, krävs i många fall tillstånd från polismyndigheten.

Hur söker jag?

Ansökan om användande av offentlig plats söker du hos tillståndsenheten hos polismyndigheten i Stockholms län.

Polisen tar ut en ansökningsavgift. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Dessutom kan en markupplåtelseavgift tillkomma, som debiteras av Vaxholms stad enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.


Hur går beslutsgången?​

När polisen fått in ansökan skickas den ut på remiss till Vaxholms stads tekniska enhet som svarar på om upplåtelsen kan tillstyrkas. Innan du skickar in din ansökan är det bra om du funderar över nedanstående;

  • Vad är ändamålet med upplåtelsen?
  • Hur ska framkomligheten för allmänheten lösas med fokus på gående, cyklister och funktionshindrade. Tänk på att det är viktigt att du inte hindrar framkomligheten för utryckningsfordon.
  • Behövs andra tillstånd som till exempel bygglov eller serveringstillstånd?
  • Hur ska renhållningsfrågan lösas?

 

Sidan publicerades: 2018-07-31