logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Gator och vägar

Vaxholms stad har som mål att skapa och forma en så trafiksäker miljö som möjligt för dig som färdas på stadens trottoarer, gång- och cykelbanor, gator och vägar

Vi verkar även för dig som inte färdas med bil att färdvägen med kollektivtrafik ska vara så enkel som möjlig. Vi har en återkommande dialog med Trafikverket, Trafikförvaltningen och entreprenörer.

Tekniska enheten är ansvarig för frågor som rör den kommunala infrastrukturen och handlägger bland annat frågor om parkeringar, trafiksäkerhet och gatuunderhåll.


I Vaxholms stad gäller samma allmänna trafikregler som i landet i övrigt. Det finns också lokala trafikföreskrifter, till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar på olika gator och vägar.

Vill du ta reda på vilka regler som gäller i ditt närområde kan du använda Transportstyrelsens databas där alla Lokala trafikföreskrifter (LtF) publiceras.


Har du synpunkter på gator, vägar, gång- och cykelvägar, hastighetsbegränsningar eller utbyggnad av olika typer av vägar är du välkommen att skriva ner dina synpunkter och skicka in dem till tekniska enheten. Upptäcker du fel som bör åtgärdas skyndsamt bör dessa felanmälas omgående via kommunens felanmälan.

 

Sidan publicerades: 2018-07-05