logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ansökan schaktningstillstånd

För att få gräva och schakta i stadens mark och  gator krävs olika tillstånd och avtal. Ett schakttillstånd ger sökande rätt att gräva i stadens mark och ett markupplåtelseavtal reglerar rätten att förlägga exempelvis ledningar i stadens mark och vatten.

Observera att kommunala gator och vägar ibland kan vara anlagda på ej kommunal mark.

 

Kommunens mark kan vara upplåten för enskilda eller statliga gator och vägar.

Ledningskollen

Vaxholm stad är anslutna till Ledningskollen.se. Det är en tjänst där aktörer som planerar för markarbeten får besked om vem som har olika typer av ledningar nedgrävda vid, eller i närhet, av ditt tänkta arbetsområde. Alla som utför markarbeten i Vaxholm stad skall anmäla sitt ärende i Ledningskollen.se


Schaktningstillstånd

Ansökan görs via dokumentet Ansökan om schaktningstillstånd, som du finner i rutan E-tjänster och blanketter.


Ska markarbeten utföras som påverkar framkomligheten för gång-, cykel eller vägtrafik, se sidan Vägarbetenöppnas i nytt fönster för mer information (TA-Planer).


Observera att sökande själv ansvarar för att ta reda på om övriga ledningsägare, som inte är anslutna till ledningskollen.se, kan ha ledningar i området. Exempelvis el, tele, fjärrvärme, optofiber etcetera.


Avtal för ledningar

Ska du lägga ner nya ledningar i stadens mark eller saknar markavtal för befintliga ledningar krävs även ett sådant för att du ska ha rätt att ha kvar dina ledningar i stadens mark.


Antingen ingås ett civilrättsligt avtal om markupplåtelse mellan de juridiska personerna eller så upprättas ett avtalsservitut om du som söker har en fastighet som har ett väsentligt behov av ledningen. I vissa fall föredrar Vaxholms stad att juridiska personer söker ledningsrätt för sina ledningar.

Kontakta Tekniska enheten då behov av markavtal föreligger.


Upplåtelse av allmän plats

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd varför polismyndigheten skickar ansökan på remiss till markägaren/förvaltare.


Tekniska enheten är stadens förvaltare av gatumark, vilket innebär att enheten kan upplåta gatumark till olika arrangemang och när gatumark behöver ianspråktas för olika anläggningsarbeten.

 

Sidan publicerades: 2019-04-23