logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Belysning

Stadens tekniska enhet ansvarar för belysningsnätet på gator och torg och andra offentliga platser.

Felanmälan

Har du sett gatubelysning som inte fungerar? Du är välkommen att lämna en felanmälan till tekniska enheten via formulär för felanmälan.

Formuläret hittar du överst på sidan under "Kontakta oss". Felanmälda lampor byts normalt ut var 14:e dag av stadens entreprenör.

 

Under våren och hösten utförs det rondering, vilket innebär att man letar efter trasig lampor, armaturer och ser efter anläggningen. Under tiden man utför ronderingarna kan belysningen vara påslagen dagtid.

 

Belysningsnätet

Generellt kan det sägas att det är väghållaren för den aktuella sträckan som också ansvarar för vägbelysningen. Man kan också säga att generellt är det Vaxholms stad som är väghållare i de centrala delarna på Vaxön och  och Trafikverket väghållare av övriga gator och vägar om det inte är enskilda väghållare.

 

Väghållaren bestämmer om det skall vara belysning på vägen. Om det beslutas att vägen ska vara belyst är det väghållarens skyldighet att anlägga och driva belysningen.

 

Kvicksilverarmaturer byts ut

Från 2015 kommer det vara förbjudet att sälja kvicksilverlampor inom EU. Det förekommer kvicksilver i all offentlig belysning men halten är särskilt hög i den lampsort som kallas kvicksilverlampa. Kvicksilverlampor har under många år varit den vanligaste ljuskällan i offentlig utomhusmiljö.

Utbyte av vägbelysningsarmaturer ska göras av väghållaren. Bytet av armaturer innebär en minskning av energiförbrukningen och minskade utsläpp av koldioxid.

 

Sidan publicerades: 2018-07-30