logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer.

Utsläppen blir större på vintern eftersom avgasreningen fungerar sämre när motorerna är kalla. För att minska störningen från biltrafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna:

Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut. Detta gäller inte om:

  • trafikförhållanden föranlett att fordonet har stannat i t.ex. trafikkö.
  • motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.

 

Sidan publicerades: 2018-07-31