logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Trafik och gator

Vaxholms stad har ansvar för gator och vägar med kommunalt huvudmannaskap. Vaxholms stad är väghållare för vägar på Vaxön samt inom mindre områden på Resarö och Rindö.

Övergripande svarar Vaxholms stad för skötseln av vägnätet på Vaxön, Rindövägen och Militärvägen på Rindö, det kommunala vägnätet på Resarö (Löjviksvägen, Bygårdsvägen, Överbyvägen, Lillängsvägen och GC-vägar) och Kullön (GC-väg öster om väg 274 inkl. broar).

Trafikverket ansvarar för länsväg 274, Resarövägen, Ytterbyvägen, Skarpövägen, Bogesundsvägen, Tynningövägen och Norra Tynningövägen. Felanmälan och synpunkter för vägarna ovan lämnas via Trafikverkets hemsida.


Övriga vägar är enskilda och sköts oftast av en samfällighetsförening eller vägförening. I några fall är det fastighetsägarna i området kring vägen som sköter om den utan någon bildad förening.

Dela sidan