logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Parkeringstillstånd

Här finner du information om hur du kan söka olika parkeringstillstånd.

Från och med den 1 januari 2017 är det nya taxor för parkeringstillstånd. Ansökningsblanketter hittar du under "E-tjänster och blanketter" på denna sidan.

 

Boendeparkering

Tillstånd för boendeparkering kan sökas av alla kommunens medlemmar i Vaxholms stad. Ett tillstånd kostar 2 300 kr per år eller 200 kr per månad under perioden september till april samt 375 kr per månad under perioden maj till augusti.

Tillståndet får användas på allmänna parkeringsplatser som Vaxholm stad tillhandahåller, där det är tillåtet att parkera fyra timmar eller längre, men högst 72 timmar. Behöver du parkera längre tid se parkeringskarta.

 

Kommunens medlemmar som bor på Vaxön öster om Lägergatan och Drottninggatan eller på öar utan fast förbindelse har möjighet att söka särskilt tillstånd för boendeparkering där det är svårt för boende att anordna egen parkering. Detta tillstånd kostar 900 kr per år eller 75 kr per månad under perioden september till april samt 175 kr per månad under perioden maj till augusti. Tillståndet är begränsat till maximalt ett per hushåll.

 

Från 1 maj 2017 gäller timtaxa för boendeparkering

Från och med 1 maj i år börjar timtaxan att gälla på alla kommunens parkeringar. Tidigare år har alla med boendeparkeringstillstånd sluppit betala timtaxa. Men från och med i år tillkommer timtaxa även för dem som har boendeparkeringstillstånd, men timtaxan är då rabatterad.

Under en övergångsperiod gäller just nu olika regler beroende på när boendeparkeringstillståndet har utfärdats:

 

 • Alla som fått tillstånd utfärdade före 2017 betalar ingen timtaxa.
 • Alla som fått tillstånd utfärdade under 2017 ska betala även timtaxa.

 

Från och med 1 januari 2018 kommer alla boendeparkeringstillstånd att ha samma villkor.

 

Du som har boendeparkering: så här registrerar du din parkering

SMSpark är leverantör av betalningstjänsten för parkering i Vaxholm. Via deras app eller SMS-tjänst registrerar boende sin parkering vid varje parkeringstillfälle. Här kan du också avsluta och förlänga din parkering.

Ladda ner appen och följ instruktionerna. Mer info om detta hittar du på www.smspark.se.

 

Om du inte har appen kan du betala via SMS. Då skickar du: zonkod (mellanslag) registreringsnummer (mellanslag) personnummer (inklusive 4 sista siffrorna utan bindestreck) till tel: 0700 – 40 40 40. Efter avslutad parkering skickar du ett nytt SMS med ordet "AVSLUTA" till samma telefonnummer. Du får också vidare instruktioner via svars-SMS.

 

Du som har boendeparkeringstillstånd behöver ange någon av de två zonkoderna nedan vid registrering för att erhålla rabatterad timtaxa:

 

 • Zon 1603
  Denna zonkod gäller för alla kommunens avgiftsbelagda 4-timmarsparkeringar. Med rabatterat pris betalar du 5 kr per timme istället för ordinarie pris som är 20 kr per timme. Du har möjlighet att nyttja en 4-timmarsparkering upp till 72 timmar i följd men betalar endast för de 4 första timmarna, följande timmar är avgiftsfria.
 • Zon 1604
  Denna zonkod gäller för 5-dygnsparkeringen på Norrbergskolan (15 juni - 15 augusti samt veckoslut). Med rabatterat pris betalar du 2 kr per timme de första 12 timmarna, istället för ordinarie pris som är 10 kr per timme. Därefter gäller 2 kronor i timmen för samtliga. 
   

Zonbeteckningarna gäller alltså enbart för personer som har boendeparkeringstillstånd (övriga parkerare får böter om de anger dessa zonkoder).

 

Upp till 72-timmars parkering

Ett boendeparkeringstillstånd ger dig tillåtelse att nyttja en 4-timmarsparkering upp till 72 timmar i följd. För denna tid betalar du endast för de 4 första timmarna (med rabatterat pris) och följande timmar är avgiftsfria.

 

Du betalar via faktura 

Observera: att du bekräftar din parkering via SMS eller via appen innebär inte att du har betalat. Detta är en fakturatjänst och inte en mobil betalning, så i slutet av varje månad får du en faktura för hela månadens sammanlagda parkeringstid.

 

När du registrerar dig på SMSpark väljer du samtidigt på vilket sätt du vill ta emot din faktura, digitalt eller via post. De digitala fakturorna är avgiftsfria. Kontakta SMSpark för att välja betalsätt om du vill undvika fakturaavgiften.

 

Varför inför vi timtaxa för boendeparkeringen?

Rabatterad timtaxa för boendeparkering har införts i syfte att skapa rörelse på efterfrågade parkeringsplatser i centrala delarna av Vaxholm, och samtidigt erbjuda boende parkering till en rimlig kostnad.

 

Frågor och mer information:

 • Vaxholms stad
  Tekniska enheten via växeln: 08 – 541 708 00
  Mer info om parkering i Vaxholm finns på www.vaxholm.se/Trafik och infrastruktur

 

Nyttoparkering

Tillstånd för nyttoparkering kan sökas av hantverkare med fast utrustning i bilen, hemtjänstpersonal eller andra med särskilda skäl att använda bilen i tjänst i stadskärnan. Att arbetsplatsen har en adress i stadskärnan och saknar egen parkeringsplats är inte ett särskilt skäl.

 

Ett tillstånd kostar 2 300 kr per år eller 200 kr per månad under perioden september till april, samt 375 kr per månad under perioden maj till augusti. Dessa får användas för parkering i max tre dygn på allmänna parkeringsplatser som Vaxholm stad tillhandahåller där det är tillåtet att parkera fyra timmar eller längre eller som är reserverade för boendeparkering. På parkering där det är tillåtet att parkera två timmar slipper man betala avgift men tidsbegränsningen är oförändrad två timmar.

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Vaxholms stad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

 

Ett parkeringstillstånd gäller i högst tre år. Efter det måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.


Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad? 

Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.

 

Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 9 § trafikförordningen.

Dela sidan