logo

Personuppgifter och upphovsrätt


Vaxholms stadsbibliotek sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat) och bibliotekssystemets låntagar-id.

 

Vi sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera det du lånar och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid. Personuppgifterna används också när du lånar e-böcker eller digitala filmer. Uppgifterna används inte i något annat syfte.


Du har rätt att få information om vilka uppgifter biblioteket har sparade i låneregistret. Vi sparar personuppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller efter att du varit inaktiv låntagare i fyra år.


Materialet på biblioteket är för privat bruk. Det är därför, enligt upphovsrättslagen, inte tillåtet att sprida text, musik, bilder och film. Streamingtjänsten Cineasterna är endast för privat bruk och får inte användas för publika visningar.

 

Vill du läsa mer om Vaxholms stads arbete med den nya personuppgiftslagen (GDPR) hittar du länken i rutan "relaterad information".


Kontakt:

Vaxholms stadsbibliotek

Hamngatan 19

Telefon 08-541 709 45

biblioteket@vaxholm.se

 

Bibliotekschef

Eva-Lena Granbacka

Telefon: 08-541 709 46

eva-lena.granbacka@vaxholm.se

 


2018-07-02