logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Boka hall

I Vaxholms stad finns det flera hallar som idrottsföreningar, sällskap eller enskilda kan hyra.

Som privatperson, företag eller förening går det att hyra en gymnastiksal på Vaxö skola, Resarö skola eller Rindö sporthall per timme. Det går även att hyra sporthallen, bollhallen och andra lokaler på Campus.

Bokning

Bokning av kommunens idrottslokaler sköts via Tekniska enheten.


Bokning av enstaka tider

Önskar du hyra en enstaka tid i någon av hallarna, antingen som privatperson eller som förening, används blanketten "Önskemål om hyra av gymnastiksal för enstaka tillfälle" under blanketter.

Blanketten skickas till tekniska@vaxholm.se.


Bokning av terminstider

För att göra en ansökan om terminstider i idrottshallar använd blankett "Ansökan om terminstider i idrottshallar HT2019 och VT2020"

under blanketter. Blanketten skickas till tekniska@vaxholm.se.


Taxor och avgifter för 2019

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2019.


Taxa 1

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin.


4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv. Momsfritt

Gymnastiksalar och Sporthallar

Taxa 1

Timpris

Taxa 2

Timpris

Taxa 3

Timpris

Sporthallen, Campus

310 kr

120 kr

4 000 kr

Bollhallen, Campus

310 kr

120 kr

4 000 kr

Vaxö gymnastiksal

190 kr

  80 kr

2 700 kr

Resarö gymnastiksal

190 kr

  80 kr

2 700 kr

Rindö sporthall

210 kr

100 kr

3 100 kr

Rindö spegelsal

190 kr

  80 kr

2 700 kr

Spegelsalen, Campus

220 kr

100 kr

       -

Skolgym, Campus

(endast för ungdomsverksamhet)

       -

  50 kr

       -

Yoga-rum, Campus

(endast för ungdomsverksamhet)

       -

  50 kr

       -

Box-rum, Campus

(endast för ungdomsverksamhet)

       -

  50 kr

       -


Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.

 

Sidan publicerades: 2019-09-13