logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

 • Ingen giltig användare vald.

Elljusspår och vandringsleder

I Vaxholm finns det flera olika elljusspår och natursköna vandringsleder/stigar.

Elljusspår


Eriksö
elljusspår - 2,0km. Naturskönt spår som går utefter vattnet på halvön Eriksö.

Man ser vattnet under ca 90 % av spårets längd. Elbelyst via skymningsrelä morgon till kl 23.00 på kvällen. Beläget inom Eriksö friluftsområde på Vaxöns/Vaxholms nordvästra del.
Underlag: flis/ spån

Spåras till skidspår vintertid, vid tillräcklig snötillgång.
Driftansvar: Vaxholms stad, via driftentreprenör.
Parkeringsplatser finns att tillgå i anslutning till spåret.
Toaletter, dusch och ombytesmöjligheter finns under perioden ca 20 april- 1 okt då campingplatsen inom friluftsområdet är öppen.

Vid nyttjande av dusch uttages avgift via kiosken på campingplatsen (20 m från duscharna).
Kommunikationer:SL-buss ca 500 m.

 

Rindö motionsspår/elljusspår. Slingor på 1,2 km,2,7 km och 4,4 km
Driftansvar: Vaxholms stad, via driftentreprenör.
Spåret beläget på östra Rindö.
Elbelyst via skymningsrelä morgon till kl 22.00 på kvällen
Underlag:flis/ spån/  grus/ gräs.

Spåras till skidspår vintertid, vid tillräcklig snötillgång.
Kommunikationer: SL-buss ca 500 m.

Tenö - olika slingor 2,5 - 5km
Start och mål Tenö lada, Tenövägen.
Naturspår, stigar (ej preparerade men röjda). 

Parkeringsmöjligheter finns i anslutning. 
Ansvarig för underhåll och drift är Vaxholms stad, via driftentreprenör. 

Drift

Kommunens driftentrepenör T.I.A .tel 070-510 35 78


Vandringsleder och promenadstigar


Blå leden​ - 35 km
Vandringsled från Vaxön (Söderhamnen till Kulla vägskäl) - därefter anslutning av Blå leden inom Österåkers kommun till Domaruddens friluftsgård. Blå leden är idealisk för kortare vandringar. För långluffare finns anknytning till Roslagsleden på två ställen. Utefter leden finns ett antal vindskydd.

Ansvarig för underhåll och drift är Vaxholms stad, via driftentreprenör, samt Österåkers kommun.

Naturstigen, Bogesund
Bogesundslandets naturstig går från Pålsundsbron via Montebello till Tenöbadet, längs Blå leden. Längs med stigen finns trädslagsskyltar uppsatta som informerar om de olika arterna.

Vandringsrundor på Bogesundslandet
Bogesundslandets naturreservat ägs av Fastighetsverket. Gränser och skötselföreskrifter fastställes av Länstyrelsen. Platser för parkering och information finns tillgängliga inom reservatet. All information finns i en gratisbroschyr som finns tillgänglig på turistbyrån,vandrarhemmet Bogesund,samt i kommunhuset Eriksövägen 27.


Vandringslederna är märkt med följande färger:

 • Lilla Ladviksrundan, blå
 • Dammstakärrsrundan, orange
 • Nässeldalsrundan, blå
 • Stora slottsrundan, orange
 • Lilla slottsrundan, röd
 • Stortallsrundan, orange
 • Askrikerundan, röd
 • Frösvuksrundan, röd
 • Råholmstigen, blå
 • Blå ledenn, blå

Råholmastigen - ca 2km
Utgångspunkt från parkeringsplats vid vägen mot Hällesund.Markerad stig från Hällesundsvägen till rastplatsen på Råholmen och vidare till gravröset från järnåldern på berget norr om Holminge. En del branta avsnitt - halkvarning vid regn!

Frösviksrundan - ca 7km
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid korsningen Frösviksvägen och skogsvägen mot Hagstugan.Lätt till medelsvår terräng, genom lövskogar, till berget där vindmöllan stod, en underbar utsiktsplats!Vidare ner till Lersundet och gamla Tegelbruket, förbi Frösviks säteri och Snäckviken. Leden går vidare genom en lindskog med hundraåriga träd.Askrikevägen österut till bergen där torpen Dahlfallet och Källstugan låg, västerut längs dalen till Frösviksvägen och tillbaka till parkeringen.

Stortallsrundan - ca 10km
Utgångspunkt samma som Frösviksrundan eller från parkeringsplats vid Träsksjön.Lätt till medelsvår terräng. Första delen samma sträckning som Frösviksrundan. Fortsätter Från Frösvik mot Skomakartorp och utefter Askrikefjärden. Vid Österhaga viker leden norrut till den 350-åriga Stortallen.

Lilla Ladviksrundan - ca 4km
Utgångspunkt från parkeringsplatser med informationstavla efter Vaxholmsvägen vid Ladvik eller Nibble.Lättgången. Norra delen utefter Skåvsjöholmssundet, med rastplats vid Ekudden, intill Karlslunds torpruin.Södra delen går på gångvägar förbi hästhagarna vid Nibble gård och elljusspåret vid Ladvik.

Dammstakärrsrundan - ca 11km
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla efter gamla Vaxholmsvägen mellan Ladvik och Sundby.Alternativ: Parkeringsplats vid Nibble eller vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs.Lätt till medelsvår terräng. Går förbi flera rastplatser, först efter starten i norr ligger Eriksberg. Följer skogsväg söderut mot Bogsätra där Nässeldalsrundan ansluter från söder.Gemensam sträckning genom barrskogen till rastplatsen vid Sågstugan. Över höga berget på Dammstakärrets sydsida till Broknäsvägen. Leden går till Pusshuset. På stigar och småvägar till rastplatsen vid Hejesjön och vidare till startplatsen.

Nässeldalsrundan - ca 5km
Utgångspunkt från parkeringsplatsen vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs.Från Broknäsvägen norrut till Dammstakärret med  spår efter den gamla provbrytningen efter fältspat. Vidare mot Nässeldal och vandring efter stranden från Fladen till Bogsätra vid Nibblevikens mynning. Därefter gemensam sträckning med Dammstakärrsrundan till Broknäsvägen.

Stora slottsrundan - ca 8km
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid Bogesunds slott.Lättgången. Stigen norrut mot Värmora rastplats, därefter strandlinjen utefter Långsläpan till Ellboda (alternativ startplats). Därifrån söderut till rastplatsen vid Knäviken. Följer stranden fram till allén som leder upp till Bogesunds slott. Flera grävlingsgryt intill leden.

Lilla slottsrundan - ca 3km
Lättgången. Söderut via slottet och allén. Följer Lämnöviken österut en kort sträcka. Norrut förbi Mista mot målet vid vandrarhemmet.

Askrikerundan - ca 6km
Utgångspunkt från parkeringsplats vid Ellboda. Lättgången. På stigar i barrskogsterräng. Längs med sjöstranden i söder. Rastplats vid Knäviken.Broschyrer över vandringslederna finns,- vid samtliga stora informationstavlor på Bogesundslandet (påfyllning sker varje fredag  året runt gm Vaxholms stad.- på turistbyrån- på biblioteket- i kommunhuset- på vandrarhemmet vid Bogesund.  Broschyrerna är gratis.Ny uppdaterad version kommer ut i samband med att Bogesunds naturreservat bildats.


Promenadstigar på Vaxön

Möjligheter finns att promenera utmed stranden från Vintervägen (Kronängen) genom Johannesbergsområdet nedanför Fredriksberg och vidare utmed stranden till Galgberget (Tallarö) och vidare mot Eriksö friluftsområde.Innan ni kommer fram till Vintervägen promenerar ni från Turistbyrån i centrum till Vintervägen (följ Blå leden-markeringar).Promenadslingan är utmärkt med skyltar.Välkomna!

Broschyrer och kartor över över vandringslederna finns att hämta:


vid samtliga stora informationstavlor på Bogesundslandet (påfyllning sker varje fredag året runt genom Vaxholms stad.

 • på turistbyrån
 • på biblioteket
 • i kommunhuset
 • på vandrarhemmet vid Bogesund

  Broschyrerna är gratis.


Kartor över spår och leder kan även köpas på:

 • Vaxholms stad, Tekniska enheten, Eriksövägen 27 (endast beställning)
 • Turistbyrån i Rådhuset, Torget
 • Vandrarhemmet Bogesund
 • Blå leden Bogesundslandet (skala 1:12 500), Vaxholm, kartblad (skala 1:10 000),
 • Utflyktdsguide till 33 skyddade naturområden
 • Välkommen till Bogesundslandet (broschyr och karta) över vandringsleder-utan kostnad