logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Elljusspår och vandringsleder

I Vaxholm finns det flera olika elljusspår och natursköna vandringsleder/stigar.

Elljusspår


Eriksö elljusspår

Längd: 2 kilometer 

Naturskönt spår som går utefter vattnet på halvön Eriksö, beläget inom Eriksö friluftsområde på Vaxöns/Vaxholms nordvästra del.


Toaletter och dusch finns att tillgå under perioden cirka 20 april - 1 oktober, då campingplatsen inom friluftsområdet är öppen.


Spåret är elbelyst via skymningsrelä från morgon till klockan 23.00 på kvällen. Vid tillräcklig snötillgång spåras skidspår vintertid. 


Driftansvar: Kommunens driftentrepenör T.I.A.

Parkering: finns att tillgå i anslutning till spåret.

Underlag: grus
Kommunikationer: SL-buss, närmaste hållplats Eriksövägen


Rindö elljusspår

Längd: slingor på 1,2 kilometer, 2,7 kilometer och 4,4 kilometer

Spåret är beläget på östra Rindö och är elbelyst via skymningsrelä, från morgon till klockan 22.00 på kvällen. Skidspår spåras vintertid, vid tillräcklig snötillgång.


Driftansvar: Kommunens driftentrepenör T.I.A.
Underlag: flis/spån/grus/gräs
Kommunikationer: SL-buss, närmaste hållplats ligger cirka 500 meter bort

Vandringsleder och promenadstigar


Tenö 

Längd: olika slingor mellan 2,5 - 5 kilometer
Naturspår med stigar, som inte är preparerade men röjda. Start och mål ligger vid Tenö lada, Tenövägen.


Driftansvar: Kommunens driftentrepenör T.I.A.
Parkeringsplatser: finns i anslutning till Tenö lada. 

Underlag: Naturstig


Blå leden​ - 35 km
Vandringsled från Vaxön (Söderhamnen till Kulla vägskäl) - därefter anslutning av Blå leden inom Österåkers kommun till Domaruddens friluftsgård. Blå leden är idealisk för kortare vandringar. För långluffare finns anknytning till Roslagsleden på två ställen. Utefter leden finns ett antal vindskydd.

Driftansvar: Kommunens driftentrepenör T.I.A. samt Österåkers kommun.

Naturstigen, Bogesund
Bogesundslandets naturstig går från Pålsundsbron, via Montebello till Tenöbadet, längs Blå leden. Längs med stigen finns trädslagsskyltar uppsatta som informerar om de olika arterna.

Vandringsrundor på Bogesundslandet
Bogesundslandets naturreservat ägs av Statens Fastighetsverk. Gränser och skötselföreskrifter fastställes av Länstyrelsen. Platser för parkering och information finns tillgängliga inom reservatet. All information finns i en gratisbroschyr som finns tillgänglig på turistbyrån, vandrarhemmet Bogesund, samt i kommunhuset på Eriksövägen 27 i Vaxholm.


Vandringslederna är märkt med följande färger:

  • Lilla Ladviksrundan, blå
  • Dammstakärrsrundan, orange
  • Nässeldalsrundan, blå
  • Stora slottsrundan, orange
  • Lilla slottsrundan, röd
  • Stortallsrundan, orange
  • Askrikerundan, röd
  • Frösvuksrundan, röd
  • Råholmstigen, blå
  • Blå leden, blå

Råholmastigen - cirka 2 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplats vid vägen mot Hällesund. Markerad stig från Hällesundsvägen till rastplatsen på Råholmen, vidare till gravröset från järnåldern på berget norr om Holminge. En del branta avsnitt - halkvarning vid regn!

Frösviksrundan - cirka 7 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid korsningen Frösviksvägen och skogsvägen mot Hagstugan. Lätt till medelsvår terräng, genom lövskogar, till berget där vindmöllan stod. En underbar utsiktsplats!Vidare ner till Lersundet och gamla Tegelbruket. Förbi Frösviks säteri och Snäckviken. Leden går vidare genom en lindskog med hundraåriga träd. Askrikevägen österut till bergen där torpen Dahlfallet och Källstugan låg, västerut längs dalen till Frösviksvägen och tillbaka till parkeringen.

Stortallsrundan - cirka 10 kilometer
Utgångspunkt samma som Frösviksrundan, eller från parkeringsplats vid Träsksjön. Lätt till medelsvår terräng. Första delen har samma sträckning som Frösviksrundan. Fortsätter Från Frösvik mot Skomakartorp och utefter Askrikefjärden. Vid Österhaga viker leden norrut till den 350-åriga Stortallen.

Lilla Ladviksrundan - cirka 4 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplatser med informationstavla efter Vaxholmsvägen, vid Ladvik eller Nibble. Lättgången. Norra delen utefter Skåvsjöholmssundet, med rastplats vid Ekudden, intill Karlslunds torpruin. Södra delen går på gångvägar förbi hästhagarna vid Nibble gård och elljusspåret vid Ladvik.

Dammstakärrsrundan - cirka 11 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla efter gamla Vaxholmsvägen mellan Ladvik och Sundby. Alternativ: Parkeringsplats vid Nibble, eller vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs. Lätt till medelsvår terräng. Går förbi flera rastplatser. Först efter starten i norr ligger Eriksberg. Följer skogsväg söderut mot Bogsätra där Nässeldalsrundan ansluter från söder. Gemensam sträckning genom barrskogen till rastplatsen vid Sågstugan. Över höga berget på Dammstakärrets sydsida till Broknäsvägen. Leden går till Pusshuset. På stigar och småvägar till rastplatsen vid Hejesjön och vidare till startplatsen.

Nässeldalsrundan - cirka 5 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplatsen vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs. Från Broknäsvägen norrut till Dammstakärret med spår efter den gamla provbrytningen efter fältspat. Vidare mot Nässeldal och vandring efter stranden från Fladen till Bogsätra vid Nibblevikens mynning. Därefter gemensam sträckning med Dammstakärrsrundan till Broknäsvägen.

Stora slottsrundan - cirka 8 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplats med informationstavla vid Bogesunds slott. Lättgången. Stigen norrut mot Värmora rastplats, därefter strandlinjen utefter Långsläpan till Ellboda (alternativ startplats). Därifrån söderut till rastplatsen vid Knäviken. Följer stranden fram till allén som leder upp till Bogesunds slott. Flera grävlingsgryt intill leden.

Lilla slottsrundan - cirka 3 kilometer
Lättgången. Söderut via slottet och allén. Följer Lämnöviken österut en kort sträcka. Norrut förbi Mista mot målet vid vandrarhemmet.

Askrikerundan - cirka 6 kilometer
Utgångspunkt från parkeringsplats vid Ellboda. Lättgången. På stigar i barrskogsterräng. Längs med sjöstranden i söder. Rastplats vid Knäviken.


Promenadstigar på Vaxön

Möjligheter finns att promenera utmed stranden från Vintervägen (Kronängen) genom Johannesbergsområdet nedanför Fredriksberg och vidare utmed stranden till Galgberget (Tallarö) och vidare mot Eriksö friluftsområde. Innan ni kommer fram till Vintervägen promenerar ni från Turistbyrån i centrum till Vintervägen (följ Blå leden-markeringar). Promenadslingan är utmärkt med skyltar. Välkomna!

Broschyrer och kartor över över vandringslederna

Vid samtliga stora informationstavlor på Bogesundslandet finns broschyrer och kartor att hämta. Påfyllning sker vid behov genom Vaxholms stad. Dessa trycksakerr finns även att hämta på turistbyrån, i kommunhuset och på vandrarhemmet vid Bogesund slott. Broschyrerna och kartorna är gratis.

 

Sidan publicerades: 2019-05-28