logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Naturreservat

Det finns två naturreservat i Vaxholms stad.

Kullö naturreservat bildades av kommunen år 2004 tillsammans med förvaltaren Kullö reservatsförening och Länsstyrelsen har nyligen inrättat ett statligt naturreservat på större delen av Bogesundslandet.

Kullö naturreservat

Västra delen av Kullön är kommunens första naturreservat. Syftet med Kullö naturreservat är atttillgodose behovet av områden för närrekreation. Besökare ska kunna ta del av områdets olika skiftande karaktärer. Syftet är också att bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet har gett upphov till.


De igenväxta ängarna ska öppnas upp och återställas till öppet landskap. Området omfattas av 300 m strandskydd. I området finns flera nyckelbiotoper samt flera naturvärdesobjekt. Naturreservatet förvaltas av Kullö reservatsförening i samråd med ett naturvårdsråd, där Vaxholms stad ingår.


Bogesunds naturreservat

På Bogesund pågår ett projekt som syftar till att förbättra tillgängligheten till, samt informationen om, natur- och kulturvärdena på Bogesundslandet. Du kan som besökare tillfälligt komma att stöta på maskiner och manskap som arbetar med att iordningställa nya informationsplatser, sätta upp tavlor eller arbeta med förbättringsåtgärder längs vandringsleder och ridstigar. Vi försöker genomföra arbetena utan att det stör din vistelse i området, och ber om överseende om det ändå någon gång sker.


Under det pågående Bogesundsprojektet och senare har en genomgång av samtliga vandringsleder och ridleder gjorts. Genomgången av vandringslederna, som skett under perioden 2005 - 2008 har resulterade i både nedlagda och nya vandringsleder.


Under perioden 2007-2008 har ett antal stora informationstavlor satts upp intill större parkeringar i anslutning till lederna. Vid dessa tavlor finns det också möjlighet att också ta sin egen karta över vandringslederna på Bogesundslandet.


Kartor och broschyrer fylls på av Vaxholms stad varje vecka, året runt.


För frågor och synpunkter, kontakta Skogssällskapet på tel. 08-786 09 70 eller Statens fastighesverk på tel: 018-56 48 18.


Ny märkning längs vandringslederna

Leder som korsar eller tangerar varandra kommer från och med nu att vara markerade med olika färger. De gamla plåtrektanglarna försvinner och ersätts successivt av färgmarkeringar på träd. Ibland kan tillfällig märkning med snitsel förekomma. Vilka färger som kommer att gälla för de olika lederna ser du i uppställningen här nedan.


Var uppmärksam på pilar och information uppsatt vid skyltar och på informationstavlor!


  • Dammstakärrsrundan orange
  • Nässeldalsrundan blå
  • Lilla Ladviksrundan blå
  • Stora Slottsrunda orange
  • Lilla Slottsrundan röd
  • Askrikerundan röd
  • Stortallsrundan orange
  • Frösviksrundan röd


 

Sidan publicerades: 2019-01-21