logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Fritidsgård och kaféverksamhet

Under många år har fritidsgårdsverksamhet bedrivits på Storstugan. Verksamheten ligger just nu vilande men ett projekt för att utveckla fritidsgården startar upp under hösten.


Vaxholms stad har bedrivit fritidsgård på Storstugan i många år. Ungdomar i årskurs 7-9 har kunnat besöka fritidsgården för att träffas och umgås med varandra. En gång per månad har Storstugans fritidsgård öppnat upp sina lokaler för elever i årskurs 4-6 genom att anordna discon. Idag bedrivs uppskattade fritidsgårdsverksamheter ideellt, med stöd av kommunen, på ett par andra platser.

 

Parallellt med fritidsgårdsverksamheten har Norrbergsskolan använt Storstugans lokaler för café dagtid. Detta café flyttade in i Norrbergsskolan under vårterminen 2017 och bedrivs sedan läsårsstart i Kronängsskolan. Caféet är öppet dagtid med personal från skolan. Fritidsgårdens verksamhet har däremot legat vilande under det senaste halvåret, då fokus har legat på skolverksamheten och uppstart av ny skola.

Under hösten startar kommunen upp ett projekt, med syfte att utveckla ungdomsfritidsverksamheten i Vaxholms stad. Projektet kommer att inledas med en kartläggning för att undersöka behov och tidigare verksamheter. Verksamhetsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen, i samverkan med strateg för social hållbarhet, kommer att leda projektet. Målsättningen är en verksamhet som möter ungdomarnas behov och önskemål kopplat till social hållbarhet. Förhoppningen är att en ny verksamhet startas upp under inför läsåret 2018/2019.